Ο Εσωτερικός Λόγος

Ο Εσωτερικός Λόγος

slide211.3.1959 (Μπέρτα Ντούντε)

Τη φωνή Μου μπορούν να την ακούσουν όλοι όσοι το θέλουν και το επιδιώκουν μέσα στην καρδιά τους, όσοι δηλαδή δεν απαγγέλλουν απλά με τα χείλια τους προσευχές που Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν ακούω.

Όμως έχω επίσης πολλά παιδιά τα οποία προσεύχονται με την καρδιά τους και γι’ αυτό κι Εγώ εισακούω τις προσευχές τους, ιδίως όταν Μου ζητούν να τους μιλήσω σαν πατέρας στο παιδί του.

Η παράκληση αυτή Μου αποδεικνύει την αγάπη για Μένα, ότι είμαι τα πάντα για ένα τέτοιο παιδί και Θεός και Πατέρας και φίλος κι αδελφός.

Τότε λοιπόν εκφράζομαι κι Εγώ ως πατέρας, φίλος και αδελφός, τα δε λόγια Μου αποτελούν κάθε φορά μια απάντηση στις παρακλήσεις και στις επιθυμίες που Μου εξομολογείται με εμπιστοσύνη το παιδί Μου.

Επομένως, ο καθένας μπορεί να περιμένει ότι θα του απευθύνω το λόγο, φθάνει να προσμένει μ’ ε π ι μ ο ν ή, σε ένα εσωτερικό διάλογο μαζί Μου, μέχρι που να του γίνει συνειδητή η απάντησή Μου. Αυτή δε η επιμονή και η προσμονή να έρθει η απάντησή Μου είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση γιατί φανερώνει την πίστη ότι μιλάω όντως στα παιδιά Μου.

Αν οι άνθρωποι είχαν αυτή τη βαθιά πίστη, τότε δεν θα τους εξέπληττε ότι ο Θεός συνδιαλέγεται με τα πλάσματά του, ότι δηλαδή ο πατέρας μιλάει με τα παιδιά του.

Όμως αυτή την πίστη δεν την διαθέτουν παρά ελάχιστοι και γι’ αυτό Μου δίνεται τόσο σπάνια η ευκαιρία να εκφρασθώ έτσι ώστε να το πληροφορηθούν και οι άλλοι άνθρωποι. Επιπλέον, υπάρχει το δεδομένο ότι ο καθένας αντιλαμβάνεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο την ομιλία Μου, μάλιστα συνήθως σε αντιστοιχία με τη δική του νοοτροπία.

Για το λόγο αυτό ο εμπιστευτικός διάλογος που γίνεται ανάμεσα στο παιδί και στον Πατέρα θεωρείται πιο πολλές φορές ως προσωπικό προϊόν του ανθρώπινου νου, εκτός εάν το ασυνήθιστο περιεχόμενό του βάλει τους υπόλοιπους σε σκέψεις ή τους διδάσκει να σκεφτούν διαφορετικά.

Ωστόσο Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι Μ’ ευχαριστεί τόσο πολύ να μιλάω με τα παιδιά Μου που δεν αφήνω καμιά ευκαιρία ανεκμετάλλευτη ν’ ακουστεί η φωνή Μου.

Βέβαια δεν μπορώ παρά να εκφραστώ σ’ αντιστοιχία αφενός με το επίπεδο της ωριμότητας και αφετέρου με την αποστολή που έχει παράλληλα να εκπληρώσει στη γη ο δέκτης του Λόγου Μου. Εάν λοιπόν η πρόσληψη του Λόγου Μου είναι συνδεδεμένη με μία συγκεκριμένη αποστολή, συντρέχουν κι άλλες προϋποθέσεις επιπρόσθετα, τις οποίες πρέπει να πληρεί ο δέκτης για να είναι ικανός για το έργο του.

Σε αυτήν την περίπτωση το περιεχόμενο μιας τέτοιας εσωτερικής επικοινωνίας θα είναι διαφορετικής φύσης, γιατί θα πρέπει να μπορεί ν’ αντιμετωπίσει την κριτική στην οποία θα το υποβάλουν άλλοι, ορθολογιστικά σκεπτόμενοι άνθρωποι.

Επιπλέον θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι είναι μια διδασκαλία που έχει προορισμό να διαδοθεί και να μεταδοθεί ως ευαγγέλιο στους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ μεγάλη π ν ε υ μ α τ ι κ ή  έ ν δ ε ι α. Είναι βέβαιο πάντως ότι τα λεγόμενά Μου προς τα παιδιά Μου δεν αντιφάσκουν ποτέ μεταξύ τους, παρ’ όλο που διαφέρουν ως προς τη μορφή, επειδή ακριβώς έχουν διαφορετικό προορισμό και σκοπό.

Είμαι υποχρεωμένος άλλωστε να μιλάω στα παιδιά Μου ανάλογα με την αντιληπτική τους ικανότητα. Εφόσον βέβαια τα λεγόμενά Μου μεταφέρονται κατά λέξη δεν αντιφάσκουν ποτέ μεταξύ τους. Εάν όμως τους γίνουν αλλαγές σύμφωνα με τα προσωπικά πιστεύω, τότε αναγκαστικά θα παρεισφρύσουν λάθη στο Λόγο που αρχικά δόθηκε ως καθαρή αλήθεια στην ανθρωπότητα.

Γι’ αυτό αφήστε αμετάβλητο οτιδήποτε σας έρχεται από ψηλά.

Την παραίνεση αυτή σας την έχω δώσει και τη δίνω πάρα πολλές φορές γιατί τότε μόνο εξασφαλίζεται η αλήθεια.

Εξάλλου έτσι δεν πρόκειται να ενοχληθεί κανένας από τα λεγόμενά Μου, εκτός από κείνους που βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά από την αλήθεια. Γιατί ακόμη κι αν οι σκέψεις κάποιου ανθρώπου αποκλίνουν σημαντικά από αυτήν, ο Λόγος Μου θα τον καθοδηγήσει σωστά.

Η άλλη περίπτωση είναι επίσης να παρακάμψει κατ’ αρχήν κανείς τα αμφισβητούμενα σημεία, μέχρις ότου παραμεριστούν εντελώς οι εσωτερικές αντιστάσεις του που οφείλονται σε κάποιες λανθασμένες διδασκαλίες και έτσι αφού αποδεχθεί το Λόγο Μου, αυτές οι αντιφάσεις λύνονται από μόνες τους.

Εγώ συνομιλώ, λοιπόν, με όλα τα παιδιά Μου που με το δέσιμό τους μαζί Μου και τη θέληση να Μ’ ακούσουν Μου δίνουν αυτή τη δυνατότητα.

Τα λόγια Μου απευθύνονται πάντα σε εκείνους που θέτουν ερωτήματα και έχουν τη θέληση να Με ακούσουν. Ωστόσο εν όψει της μεγάλης πνευματικής ένδειας στη γη και του επικείμενου τέλους, στέλνω εκ νέου στην ανθρωπότητα τη διδασκαλία που δίδαξε ο άνθρωπος Ιησούς, ώστε να διαδοθεί και ν’ αγγίξει όλους εκείνους που, επειδή αναζητούν την αλήθεια, είναι ανοικτοί απέναντι στο Λόγο Μου που τους τον μεταφέρουν οι απεσταλμένοι Μου.

Επομένως ο Λόγος αυτός απευθύνεται σε όλους, αλλά αληθινή εντύπωση θ’ αφήσει μόνο σε όσους τον ακούν χωρίς αντίσταση. Και οι ίδιοι αυτοί στη συνέχεια θα ενεργούν και θα ζουν σ’ αρμονία με το Λόγο Μου, έτσι ώστε θα μπορέσουν να βιώσουν τ’ αποτελέσματά του πάνω τους, αφού θ’ αυξηθεί η δύναμη και το φως τους, η ισχύς της θέλησης και της σοφίας τους.

Διότι οτιδήποτε προέρχεται από Μένα έχει υποχρεωτικά επίδραση και αποτέλεσμα. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι ο άνθρωπος δεν φέρνει αντίσταση, ότι δηλαδή θέλει να του μιλήσω και δέχεται με ευγνωμοσύνη τη χάρη που του προσφέρει η αγάπη Μου και δεν θα πάψει να του προσφέρει ως το τέλος.

Αμήν

Οι προϋποθέσεις για τη χαρισματική ενέργεια του Πνεύματος

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να ενεργήσει το Πνεύμα μέσα στον άνθρωπο είναι να προσπαθεί να ζει σε αρμονία με τη θεία θέληση, να διαπαιδαγωγεί τον εαυτό του ώστε να είναι ταπεινός και πράος, πάντα πρόθυμος να υπηρετήσει τον Θεό και το συνάνθρωπο, και ζώντας με αγάπη στην πράξη να διαμορφώσει τον εαυτό του σε ένα ομοίωμα του Θεού.

Το εσωτερικό πνεύμα που έχει εμφυσήσει ο Θεός στον άνθρωπο συνδέεται τότε με το θείο Πνεύμα που είναι απ’ έξω και είναι μια ακτινοβολία του Θεού. Αλλά κατ’ αρχήν καθετί το θείο απαιτεί έναν άξιο αποδέκτη που να είναι ικανός να δεχτεί ένα τόσο πολύτιμο περιεχόμενο.

Και γι’ αυτό η πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει ο άνθρωπος καθαρή καρδιά, ν’ απεχθάνεται ό,τι δεν είναι καλό και ευγενές, να αναζητεί την αλήθεια και να μισεί το ψέμα, να μην καλλιεργεί ακάθαρτες σκέψεις και ν’ αποφεύγει τις άστοργες πράξεις, να είναι δίκαιος σ’ αυτά που σκέφτεται και σ’ αυτά που κάνει και να υπηρετεί με αγάπη…

Τότε η καρδιά του γίνεται άξια και ικανή να υποδεχτεί το θείο Πνεύμα. Γιατί τότε το πνεύμα του ανθρώπου είναι ελεύθερο και μπορεί να συνδεθεί με τις πνευματικές οντότητες που είναι έξω απ’ αυτόν και όντας τέλειες, μπορούν να λάβουν την ακτινοβολία της θείας δύναμης και να την μεταδώσουν στο ανθρώπινο πνεύμα.

Επομένως το ότι δίνεται το Άγιο Πνεύμα στον άνθρωπο, σημαίνει ότι του μεταβιβάζεται θεία δύναμη μέσω πνευματικών φορέων φωτός και δύναμης, δηλαδή τέλειων όντων, τα οποία έχουν πετύχει την πλήρη συνένωση με τον Θεό και έτσι τώρα προσλαμβάνουν και μεταβιβάζουν αδιάκοπα φως και δύναμη.

Ο καθένας που παρακαλεί από τα βάθη της καρδιάς του και πολύ ταπεινά να λάβει το Πνεύμα από τον Θεό θα λάβει το θείο Πνεύμα, το πιο ιερό χάρισμα του Θεού, βέβαια εφόσον καταβάλλει προσπάθειες να ζει κατά τρόπο άξιο αυτού του πολυτιμότερου απ’ όλα τα δώρα.

Πρέπει ν’ αναγνωρίσει τον Θεό ως το ανώτατο και τελειότατο Ον, το οποίο διαθέτει δύναμη και σοφία πέρα από κάθε όριο, με άλλα λόγια πρέπει να πιστεύει. Πρέπει να παρακαλεί να του δώσει την αγάπη και το έλεός Του, να ζητάει δηλαδή αυτά που ο Θεός θέλει να δώσει… Και οφείλει να εφαρμόζει και ο ίδιος την αγάπη στη ζωή του, ούτως ώστε να μπορεί να του χαρισθεί η αγάπη του Θεού…

Έναν άνθρωπο που διαμορφώνει έτσι τον εαυτό του, ο Θεός θα τον περιβάλει με το έλεός του. Θα του δώσει απεριόριστα αυτό που είναι καθαρά θεϊκό, δηλαδή το Πνεύμα του. Θα οδηγεί τη σκέψη του στο σωστό δρόμο, θα φωτίζει το πνεύμα του και θα του δίνει τη δύναμη να αναγνωρίζει το σωστό.

Θα πλουτίνει τις γνώσεις του και η δημιουργία θα αποκαλυφθεί μπροστά στα μάτια του φωτεινή και διαυγής. Θα γνωρίσει το νόημα και το σκοπό που υπηρετεί η πλάση, θα διεισδύσει στο πνευματικό βασίλειο και τότε θα συλλάβει για πρώτη φορά τη σημασία της επίγειας ζωής του.

Ένα πράγμα ωστόσο πρέπει να κάνει ο άνθρωπος μόνος του: να ανοίξει πρόθυμα τ’ αυτιά του, όταν θέλει να του μιλήσει το Πνεύμα του Θεού. Η καρδιά, που είναι το πνευματικό αυτί του, πρέπει να δηλώσει πρόθυμη ν’ ακούσει. Πρέπει να προετοιμαστεί γι’ αυτό κλείνοντας την πόρτα της στον έξω κόσμο και στρεφόμενη ολοκληρωτικά προς τον Θεό να περιμένει παρακαλώντας να της δοθεί το θείο δώρο…

Και το Πνεύμα του Θεού κατέρχεται με ανάλαφρες δονήσεις στον άνθρωπο που θέλει ν’ ακούσει το Λόγο του. Γιατί, εάν στρέψει την καρδιά του προς τα πάνω, θ’ αφουγκραστεί το Λόγο που έρχεται από ψηλά και αντηχεί τόσο λεπτά και απαλά μέσα στην καρδιά που μπορεί ν’ ακουστεί μόνο εάν η αγάπη για τον Θεό οξύνει την πνευματική ακοή, μόνο όταν βουβαίνεται και η παραμικρή επιθυμία για τον κόσμο και όλη η λαχτάρα της καρδιάς είναι στραμμένη στο Θείο δώρο.

Επομένως, η φώτιση του Αγίου Πνεύματος εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο, από τη θέλησή του, την πίστη και την αγάπη του… Όπου η θέληση κατευθύνεται προς τον Θεό, όπου η πίστη στην ενέργειά Του είναι σθεναρή και όπου η αγάπη για Αυτόν και τον πλησίον επιτυγχάνει τη σύνδεση μαζί Του, εκεί το θείο Πνεύμα φωτίζει τον άνθρωπο και τον οδηγεί σε όλη την αλήθεια…

Αμιν

Διάφορες μορφές χαρισματικών ενεργειών του Πνεύματος: Σοφία, Πνευματική Όραση, Προφητεία

Το πνεύμα Μου μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνον εκεί όπου οι άνθρωποι έχουν εναρμονιστεί με την προαιώνια ουσία Μου, όπου δηλαδή έχουν μετουσιωθεί σε αγάπη. Δεν παίζει κανένα ρόλο πως είναι κατά τ’ άλλα η ζωή του κάθε ατόμου, σε ποιο δόγμα ανήκει και ποια είναι η καταγωγή του.

Και γι’ αυτό ο καθένας χωριστά μπορεί να έχει άλλες συνήθειες, να ακολουθεί άλλα ήθη και έθιμα ή να έχει ανατραφεί με άλλες διδασκαλίες πίστης, αλλά τη στιγμή που ζει με αγάπη, όπως είναι το θέλημά Μου, μπορεί να είναι επίσης πλημμυρισμένος από το Πνεύμα Μου και να καταφέρνει υπερφυσικά πράγματα.

Οι ενέργειες του Πνεύματος είναι ποικίλης μορφής. Ένας π.χ. προικίζεται με βαθύτατη σοφία, πράγμα που σημαίνει ασύγκριτη πνευματική γνώση, ενώ ένας άλλος αποκτάει την πνευματική όραση, δηλαδή μπορεί να δει και να βιώσει πράγματα που σχετίζονται άμεσα με το πνευματικό βασίλειο, με Μένα τον Ίδιο και με τις στρατιές των αγνών πνευμάτων.

Με άλλα λόγια είναι σε θέση να ρίξει ένα βλέμμα στο πνευματικό βασίλειο, το οποίο είναι ο τελικός προορισμός όλων των ανθρώπων.

Σε άλλους πάλι η ενέργεια του Πνεύματος φέρνει το χ ά ρ ι σ μ α   τ η ς  π ρ ο φ η τ εί α ς, έτσι ώστε μπορούν να δουν μελλοντικά γεγονότα να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια τους. Επειδή και αυτοί είναι πλήρεις με το Πνεύμα Μου, αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν στους συνανθρώπους τους για τα οράματά τους και για το προφητικό τους χάρισμα.

Το να βλέπει κανείς γεγονότα από το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον είναι σημάδι ότι ένας υψηλός βαθμός ωριμότητας χαρακτηρίζει αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος από τη στιγμή που στρέφει το βλέμμα του στο πνευματικό πεδίο, αποδεσμεύεται από την έννοια του χρόνου και έτσι μπορεί να βρίσκεται σε πνευματικές σφαίρες πολύ μακριά από τη γη, το παρόν πεδίο της δράσης του.

Έναν τέτοιον άνθρωπο μπορεί κανείς να τον πιστεύει ανεπιφύλακτα με την προϋπόθεση ότι αποτελεί υπόδειγμα αγάπης στη ζωή του. Σε αυτή την περίπτωση εκτός από τις φωτεινές οντότητες δεν μπορεί κανένας άλλος να εκφράζεται μέσα απ’ αυτόν, και το Πνεύμα Μου ενεργεί μέσα του ολοφάνερα, γιατί η αγάπη του τον συνδέει μαζί Μου, οπότε δεν μπορεί να ακολουθεί στις σκέψεις του ή στις πράξεις του την προσωπική του θέληση ενάντια στη δική Μου.

Επομένως η αγάπη είναι το πιο ασφαλές γνώρισμα της παρουσίας Μου, είναι η εγγύηση για τη δράση Μου, άσχετα με το με ποια μορφή εκδηλώνεται η ενέργεια του Πνεύματος.

Συνεπώς το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργεί και εκεί επίσης όπου ένας άνθρωπος ανατράφηκε με λανθασμένα πιστεύω, όπου ανίκανοι δάσκαλοι οδήγησαν τις σκέψεις του σε λάθος κατεύθυνση, γιατί ούτε αυτοί άφηναν περιθώρια στο Πνεύμα Μου να ενεργήσει μέσα τους και να τους μεταδώσει την καθαρή αλήθεια.

Κι ωστόσο, ακόμη και ένας που σκέφτεται λάθος, εφόσον έχει πραγματικά αγάπη στη ζωή του, μπορεί να βιώσει την ενέργεια του Πνεύματός Μου με μια άλλη όμως μορφή από κείνη της αποκάλυψης της αληθινής γνώσης. Γιατί κάτι τέτοιο θα ερχόταν εν μέρει σε αντίφαση με τα πιστεύω που έχει διδαχθεί και λίγο θα τον ωφελούσε.

Γι’ αυτό το Πνεύμα Μου κατ’ αρχήν αφήνει αυτόν τον άνθρωπο να πάρει μια εικόνα από τις πνευματικές σφαίρες, ώστε να του δοθεί η αλήθεια παραστατικά. Δηλαδή μπροστά στα μάτια του παρουσιάζονται πνευματικά θέματα, τα οποία συναντώνται σε κάθε δόγμα και επίσης ανταποκρίνονται στην αλήθεια.

Επομένως η ενέργεια του Πνεύματος οδηγεί πάντα στην αλήθεια, παρ’ όλο που η μορφή της δράσης του διαφέρει.

Ο σκοπός του όλου πράγματος είναι να δοθεί στους ανθρώπους μια απόδειξη για την αλήθεια μιας ορισμένης διδασκαλίας, η οποία δεν μπορεί ν’ αποδειχθεί πλέον από τα υφιστάμενα γραπτά κείμενα.

Τότε το Πνεύμα που μπορεί και ενεργεί μέσα σ’ έναν άνθρωπο. τον αφήνει να δει συμβάντα από το παρελθόν, ώστε να αποκαλυφθούν ορισμένα πράγματα, τα οποία αλλιώς δεν μπορούν πια ν’ αποδειχθούν. Σε τέτοιους ανθρώπους που μπορούν να δουν παρελθόντα και μέλλοντα με την πνευματική τους όραση θα πρέπει να τους αναγνωρίζει κανείς την ενεργή παρουσία του Πνεύματός Μου, γεγονός που εξαρτάται από μια βαθιά, ακλόνητη πίστη, η οποία συναντάται όπου υπάρχει αγάπη.

Η αληθινή γνώση από τα ύψη δεν μπορεί να μεταβιβαστεί πάντα στη γη, επειδή για κάτι τέτοιο χρειάζεται μια εντελώς ουδέτερη καρδιά που να μην επηρεάζεται από οποιαδήποτε διδασκαλία. Έτσι δεν θα προβάλει αντιστάσεις λόγω της προσκόλλησής της στα προσωπικά της πιστεύω, τα οποία αντίκεινται στην αλήθεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση δηλαδή είναι να αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα όσα της προσφέρονται από ψηλά.

Για το λόγο αυτό δεν πρέπει να είναι κανείς δεμένος με μια γνώση, την οποία διδάχτηκε έξωθεν και η οποία δεν ανταπο- κρίνεται στην αλήθεια.

Γι’ αυτό άλλωστε σπάνια είναι δυνατό να ενεργήσει το Πνεύμα με αυτή τη μορφή, δεδομένου ότι ως επί το πλείστον οι πνευματικοί αναζητητές έχουν ήδη ενταχθεί σε ένα συγκεκριμένο ρεύμα, ενώ όσοι δεν ανήκουν σε κάποιον πνευματικό χώρο, σπάνια αναζητούν την αλήθεια, αντίθετα ως επί το πλείστον δεν έχουν καμία απολύτως πίστη.

Αλλά η βασική προϋπόθεση για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί το Πνεύμα Μου σ’ έναν άνθρωπο είναι ακριβώς αυτή η πίστη σε Μένα και στην ενέργειά Μου.

Κάποιος που ναι μεν έχει αγάπη αλλά δεν έχει δυνατή πίστη, εμποδίζει το Πνεύμα Μου να ενεργήσει άμεσα μέσα του. Αν δεν ήταν άλλωστε έτσι θα είχα πολύ πιο συχνά τη δυνατότητα να εκφραστώ μέσα από ένα ανθρώπινο στόμα. Όμως οι περισσότεροι δεν αναγνωρίζουν μια άμεση ενέργεια από πλευράς Μου, δηλαδή ότι μπορεί να μεταδώσω π.χ. σ’ έναν άνθρωπο το Λόγο Μου, επειδή τους λείπει αυτή η πίστη. Και γι’ αυτό το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να βάλω σε τάξη τις σκέψεις τους και να τους δώσω την ικανότητα να καταλάβουν τη μοναδική αλήθεια.

Επίσης μπορώ να καθοδηγήσω τις σκέψεις τους σε μια γνώση, την οποία αδυνατούν να λάβουν απ’ έξω, αλλά ακόμη και τότε θεωρούν συνήθως τις σκέψεις τους σαν δικό τους προϊόν και αρνούνται να δουν ότι είμαι Εγώ που ενεργώ μέσα τους.

Όπου όμως το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργήσει με φανερό τρόπο, όπου η αγάπη και η πίστη ενός ανθρώπου καθιστούν δυνατή την άμεση μετάδοση του Λογου Μου, εκεί φανερώνεται σαφώς η δύναμη του Πνεύματος. Από μια τέτοια πηγή θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να πάρουν τη διαφώτισή τους, γιατί σ’ αυτή την περίπτωση μπορούν να είναι απόλυτα βέβαιοι για την αλήθεια, αφού είμαι Εγώ ο ίδιος που τους διαφωτίζω μέσα από το στόμα ή το χέρι ενός συνανθρώπου τους.

Εγώ θα φροντίζω να υπάρχει πάντοτε μια πηγή αλήθειας, η οποία να δίνει το ζωντανό νερό στους ανθρώπους που διψούν. Θα φροντίζω να υπάρχουν πάντοτε φορείς της αλήθειας στη γη, που να καθοδηγούν σωστά τους συνανθρώπους τους μεταβιβάζοντάς τους μόνον αυτά που παίρνουν από Μένα.

Γιατί έχουν διαμορφώσει τον εαυτό τους σ’ ένα δοχείο που μπορεί να δεχθεί το Πνεύμα Μου, το οποίο τους διδάσκει διαρκώς την αλήθεια, προκειμένου να τη μεταδώσουν παρακάτω και να διδάξουν σύμφωνα με το θέλημά Μου.

Αμήν

Η θεραπεία και η γλωσσολαλία ως μορφές ενέργειας του Πνεύματος

Το υπόβαθρο για την ενέργεια του Πνεύματός Μου είναι η αγάπη προς Εμένα και προς τους άλλους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει με άλλα λόγια ότι το Πνεύμα Μου πλημμυρίζει πάντα εκείνον που ζει με αγάπη, που συμπαραστέκεται στο διπλανό του στις πνευματικές ή στις υλικές του ανάγκες και Μου είναι αφοσιωμένος με τέτοια αγάπη και ταπεινοσύνη, ώστε προσπαθεί να εκπληρώνει κάθε στιγμή το θέλημά Μου.

Σαν συνέπεια επομένως το Πνεύμα Μου μπορεί να εκφρασθεί μέσα σ’ έναν τέτοιο άνθρωπο, πράγμα που γίνεται με πολλές μορφές…

Πολλά είναι τα χαρίσματα του Πνεύματος που μπορούν να δοθούν στον άνθρωπο, όμως σπάνια παρουσιάζονται ό λ α  μ α ζ ί σε ένα μοναδικό άτομο, διότι η ψυχική ωριμότητα και οι πνευματικές ικανότητες διαφέρουν από τον έναν στον άλλο.

Έτσι λοιπόν το Πνεύμα Μου έχει μια ιδιαίτερη παρουσία εκεί όπου πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπου δηλαδή οι ικανότητες που χαρίζει έχουν τη μέγιστη απόδοση, έτσι ώστε ν’ αναγνωρίσουν από αυτό οι άλλοι άνθρωποι το πως μπορεί το Πνεύμα του Θεού να ενεργήσει μέσα σ’ έναν άνθρωπο.

Όπου υπάρχει η σωστή αγάπη εκεί και η πίστη θα είναι δυνατή. Μία δε ισχυρή, ζωντανή πίστη μπορεί να κάνει τα πάντα, οπότε και το Πνεύμα Μου ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται ολοφάνερη αυτή η δύναμη της πίστης.

Και τότε μπορεί κανείς να γιατρέψει αρρώστους, να βοηθήσει σε διάφορες καταστάσεις αδυναμίας, να εξορκίσει κακά πνεύματα και να πραγματοποιήσει θαύματα όσον αφορά παθήσεις του σώματος. Σε αυτή την περίπτωση το Πνεύμα Μου είναι φανερά ενεργό και δίνει μαρτυρία για την απεριόριστη αγάπη και δύναμή Μου.

Σε άλλους πάλι, που είναι γεμάτοι από αγάπη, το πεπρωμένο τους τους δίνει τη δυνατότητα να διαφωτίζουν τους συνανθρώπους τους. Η ενέργεια του Πνεύματός Μου γίνεται τότε εμφανής με έναν άλλο τρόπο, παρέχει δηλαδή στον άνθρωπο πνευματική γνώση χάρη στην οποία μπορεί με τη σειρά του να αναπτύξει δ ι δ α κ τ ι κ ή δραστηριότητα.

Σε αυτή την περίπτωση διδάσκεται απευθείας από το Πνεύμα Μου, οι σκέψεις του μπαίνουν σε τάξη, η διαίσθησή του εκλεπτύνεται, το πνευματικό του αυτί ασκείται ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τη φωνή του Πνεύματος, η οποία του υπαγορεύει αυτά που πρέπει να πει στους συνανθρώπους του.

Και έτσι μπορεί να κηρύξει σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα ενεργοποιείται, εφόσον αυτός ο άνθρωπος θέλει να εργαστεί για Μένα και το βασίλειό Μου από αγάπη για Μένα και τους αδερφούς του.

Ένα άλλο δώρο του Πνεύματος είναι το χάρισμα της προφητείας, η ικανότητα να βλέπει κανείς το μέλλον και να το αναγγέλει στους συνανθρώπους του με την πρόθεση να τους προειδοποιήσει και να τους παροτρύνει να προετοιμάζονται πνευματικά για ένα αιφνίδιο τέλος, για γεγονότα τα οποία έχουν πνευματικά αίτια και σκοπό.

Η αναγγελία αυτή επικείμενων γεγονότων αποτελεί εξίσου μια εργασία που γίνεται για Μένα και το βασίλειό Μου. Η ικανότητα της πρόρρησης πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως μια έκφραση της ενέργειας του Πνεύματος. Γιατί στόχος της είναι αποκλειστικά να φέρει πνευματικά αποτελέσματα, ώστε η ανθρωπότητα να μην αιφνιδιαστεί από μια απροσδόκητη κρίση παρά, εφόσον έχει πίστη, να αντλήσει τα κατάλληλα ψυχικά οφέλη από αυτές τις προαγγελίες.

Μόνον ένας άνθρωπος που είναι γεμάτος με το Πνεύμα Μου θα προειδοποιήσει τους συνανθρώπους του για την κρίση που τους απειλεί και θα τους παροτρύνει να αλλάξουν ζωή ώστε να είναι σύμφωνη με τη θέλησή Μου. Γιατί αυτός γνωρίζει πόσο μεγάλη είναι η πνευματική φτώχεια που μαστίζει την ανθρωπότητα και η αγάπη του τον παρακινεί να δουλεύει για να σώσει ψυχές.

Μια άλλη μορφή πνευματικού χαρίσματος είναι η ικανότητα να μιλάει κανείς σε όλες τις διαφορετικές γλώσσες που καταλαβαίνουν οι ακροατές του. Όποια κι αν είναι η μητρική τους γλώσσα, σ’ αυτή θα ακούσουν να τους μιλάει, ο εμπνεόμενος από το Πνεύμα Μου.

Έτσι οι ακροατές του θα καταλαβαίνουν κάθε μια του λέξη και θα αισθάνονται ότι είναι το Πνεύμα Μου που μιλάει μέσα από τον ομιλητή. Αλλά με αυτό τον τρόπο το Πνεύμα Μου ενεργεί μόνον όταν είναι αναγκαίο, δηλαδή όπου είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι διαφόρων εθνικοτήτων με την επιθυμία ν’ ακούσουν το Λόγο Μου και επίσης υπάρχει κάποιος εμφορούμενος από το Πνεύμα Μου, ο οποίος ωθούμενος από την αγάπη του να τους βοηθήσει τους μιλάει για την αγάπη, τη δύναμη και τη σοφία Μου, ώστε να Με γνωρίσουν και ν’ ακούσουν το χαρμόσυνο μήνυμά Μου.

Σε αυτή την περίπτωση παρ’ όλο που εκείνος θα μιλάει στη δική του γλώσσα, θα τον καταλαβαίνουν όλοι, γιατί ο καθένας θα τον ακούει στη μητρική του γλώσσα. Η ενέργεια του Πνεύματός Μου είναι τότε τόσο ολοφάνερη, ώστε κανείς δεν μπορεί να την αμφισβητήσει και εντούτοις, ένας που δεν πιστεύει ιδιαίτερα βαθιά, νομίζει ότι μίλησαν στη δική του γλώσσα και γι’ αυτό δεν είναι εξαναγκασμένος να πιστέψει.

Αλλά για τον αφυπνισμένο πνευματικά αποτελεί μια εμφανή απόδειξη της παρουσίας του Πνεύματός Μου, η οποία βέβαια προϋποθέτει μια ισχυρότατη πίστη και μια εντελώς ανιδιοτελή αγάπη.

Το Πνεύμα Μου ενεργεί όπου κι όπως θέλει. Το βέβαιο σημάδι πάντως ότι ένας άνθρωπος έχει επιτρέψει στο Πνεύμα Μου να εκδηλωθεί μέσα του, είναι η φωτισμένη σκέψη, η αναγνώριση της αλήθειας και η διαρκής πνευματική προσπάθεια.

Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος ανοίγεται χάρη στην αγάπη του στο Πνεύμα Μου και σαν συνέπεια πετυχαίνει ήδη στη γη το σκοπό του, να βρει τη σύνδεση με Μένα, το Πνεύμα του προαιώνιου Πατέρα. Αμήν

Ανγγέλος 2